แต่ในที่สุดความพยายามก็เป็นผลสำเร็จ
 
 
ทะแด๊มม
 
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่างเวิ่นจนถึงขีดสุด  เนื่องจากเรียบจบแล้วและรอบริษัทเรียกตัวสัมภาษณ์ Undecided

Categories